YÖDAK: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi ile Kurumumuz arasında bir ihtilaf ortaya  çıkmış olup konu Yüksek İdare Mahkemesinde görüşülecektir – DT Kıbrıs Haber | Kıbrıs Haber
KKTC

YÖDAK: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi ile Kurumumuz arasında bir ihtilaf ortaya  çıkmış olup konu Yüksek İdare Mahkemesinde görüşülecektir

YÖDAK: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi ile Kurumumuz arasında bir ihtilaf ortaya  çıkmış olup konu Yüksek İdare Mahkemesinde görüşülecektir


Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nin, (Netkent)  www.netkent.edu.tr / https://www.netkent.edu.tr/ adlı sitede uzaktan eğitime ve/veya online ve/veya dijital eğitime  ilişkin  online hukuk fakültesi diye adlandırdığı fakülteye  öğrenci adaylarının kayıt  yapması yönünde kamuoyuna çağrı yaptığının tespit edildiğini duyurdu.

YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nin (Netkent)  uzaktan  eğitim verme konusunda   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açma ön izni ve  YÖDAK  tarafından “Öğretime Başlama İzni” bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, “13.12.2018 tarih ve 18-58 nolu karar ile örgün eğitim ile ilgili “Öğretime Başlama İzni”  Kurumumuz tarafından iptal edilmiş olması nedeni ile  adı geçen üniversite ile kurumumuz arasında bir ihtilaf ortaya  çıkmış olup  konu Yüksek İdare Mahkemesinde görüşülecektir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen olağanüstü durum karşısında ve yükseköğretimde örgün eğitime ara verilmesi nedeniyle söz konusu Covid-19 salgını sona erinceye kadar,  KKTC Üniversitelerinde örgün öğrenim gören öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinden   geri kalmalarını önlemek amacıyla ve bu mücbir sebepten ötürü 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla 18 Mart 2020 tarihli kararlarında belirtilen kriterler çerçevesinde Yasal statüsü ile örgün eğitim olarak gerekli izinleri almış üniversitelerin örgün eğitim programlarını, 2020-2021 Güz döneminde tekrar yasal izinli oldukları  örgün eğitime geri  dönmek şartıyla öğrencilerine dijital platformda  teorik olarak eğitim verebilmesine karar verdikleri anımsatıldı.

“Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi (Netkent), örgün eğitim vermemekte ve doğrudan doğruya uzaktan eğitim verebileceği iddiası ile yukarda belirtildiği şekilde duyuru yapmaktadır” ifadelerine yer verilen YÖDAK açıklamasında, şöyle denildi:
“Bu nedenle Hukuk Fakültesi olarak örgün eğitim vermeyen  Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi (Netkent)’in  “Online Hukuk Fakültesi” diye adlandırdığı programa   ve/veya uzaktan eğitim programına  “Öğretime Başlama İzni”  verdiğimiz şeklinde algı yaratan ve/veya bunu ima eden  ve  “Online Hukuk Fakültesi” diye adlandırdığı  uzaktan eğitim programına  öğrencilerin ve/veya öğrenci adaylarının  kayıt  yapmasına  yönelik  kamuoyuna çağrı yapmasının   kamuyu yanıltıcı ve/veya gerçek dışı beyan içerdiği düşüncesinde olduğumuzdan bu açıklamayı yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.”

Açıklamada ayrıca, YÖDAK tarafından; içinde bulunulan olağanüstü pandemi koşulları nedeniyle, KKTC üniversitelerindeki eğitimin aksamaması için teorik dersler ve saatler için destek eğitim programlarının uygulanmasına ilişkin verdiği  kararın sadece örgün eğitim veren üniversiteler için geçerli olduğu ve  söz konusu destek eğitim programının pandemi döneminin resmen bittiği tarihten itibaren son bulacağı yinelendi.

 

(BRT/TAK)