TÜK arpa ve buğday alım satımı yapmak için kurumdan izin alınması gerektiğini açıkladı – DT Kıbrıs Haber | Kıbrıs Haber
KKTC

TÜK arpa ve buğday alım satımı yapmak için kurumdan izin alınması gerektiğini açıkladı

TÜK arpa ve buğday alım satımı yapmak için kurumdan izin alınması gerektiğini açıkladı


Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), arpa ve buğday alım satımı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, Kuruma müracaat ederek izin talebinde bulunmaları gerektiğini açıkladı.

TÜK’ten yapılan yazılı açıklamada, yasal olarak her ne ad altında ve/veya her ne amaçla olursa olsun arpa ve buğday alım satımı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, bu işleme başlamadan önce Toprak Ürünleri Kurumu’na müracaat ederek izin talebinde bulunmaları ve kendilerine izin verilmesi halinde alım-satım işlemlerine başlamaları gerektiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“32/1992 sayılı Toprak Ürünleri Kurumu Yasası’nın 15(1)’inci maddesinde; ‘Denetime tabi madde olan yemlik arpayı sadece Toprak Ürünleri Kurumu veya Toprak Ürünleri Kurumu’ndan yazılı izin alan kişilerin satın alabileceğini’;

15(2)’inci maddesi; ‘Toprak Ürünleri Kurumu’nun yazılı izni alınmadan, hiçbir üretici veya kişi denetime tabi maddeyi, Toprak Ürünleri Kurumu’na veya Toprak Ürünleri Kurumu’nun yetkili bayilerinden başka birisine satamayacağını”;15(5)’inci maddesi ise; “Kurum ve onun yetkili kıldığı bayilerle, bu maddenin (1)’inci ve (2)’inci fıkraları kuralları uyarınca izni bulunan kişiler dışında hiç bir kişi, makul bir süre kendisine yetecek miktardan fazla denetime tabi maddeyi evinde veya denetiminde bulunduramayacağını’ hükme bağlamaktadır.
Buğday ise şartlı denetime tabi olup, yurtdışından buğday ithalatlarında Toprak Ürünleri Kurumu’ndan izin alınmaktadır.

Yine; 32/1992 sayılı Toprak Ürünleri Kurumu Yasası’nın ‘Suç ve Cezalar’ yan başlıklı 22. maddesi Yasa’nın 15’inci maddesi kurallarına aykırı davranarak, denetime tabi maddeyi Kurumun yazılı izni bulunmadan satın alan veya Kurumun yazılı izni bulunmadan denetime tabi maddeyi Kurumdan veya Kurumun yetkili bayilerinden başka kişilere satan kişiler için hem para ve hem de hapis cezası öngörmektedir.”

 

 

(BRT/MAIL)