Tatar: Finansla ilgili tasarının yasallaşması sektörün yönetimi ve denetimi için önemli – DT Kıbrıs Haber | Kıbrıs Haber
KKTC

Tatar: Finansla ilgili tasarının yasallaşması sektörün yönetimi ve denetimi için önemli

Tatar: Finansla ilgili tasarının yasallaşması sektörün yönetimi ve denetimi için önemli


Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk önce onaya ve bilgiye sunuşlara yer verildi.

Bu bölümde, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere onaya sunuldu. Tezkere oy birliği ile kabul edildi.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yasa tasarısıyla ilgili söz aldı.
Sucuoğlu, yasa tasarısının ocak ayında Bakanlar Kurulu’ndan Meclis’e gönderildiği söyleyerek, “Tasarı özellikle engellilerin maaş ve barem düzenlenmesinde eksik olan unsurların tamamlanmasına fayda sağlayacak” dedi.

Konuşmalardan sonra oylamaya geçildi. Tasarının ivedilikle komitede görüşülmesi, oy birliği ile kabul edildi.Daha sonra Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesi onaya sunuldu.

 

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun, söz alarak tasarıyla ilgili bilgi verdi.
Atun, hazırlanmasının üzerinden 9 yıl geçtiğini ancak siyasi irade gösterilemediği için tasarının yasallaşamadığını belirtti.

Atun, “Bu komitenin gündemindeki en önemli tasarıdır. Tüketici Kredileri Yasa Tasarısı da görüşülüyor. Şu anda ivediliği istenen tasarıdan sonra yaz aylarında Suç Gelirlerinin Aklanması ve Önlenmesi Yasa Tasarısı ele alınacak. Bunları sıra ile ele alacağız. Özellikle tasarı iş çevrelerinin ve Maliye Bakanlığı’nın mustarip olduğu kayıt dışı ekonominin engellenmesinde rol oynayacak. Tefecilik bu ülkenin kanayan yaralarından biri” dedi.

 

Başbakan Ersin Tatar, komite başkanı Atun’a teşekkür etti, yıllardır Meclis gündeminde olan tasarının yasallaşmasının finans sektörünün yönetimi ve denetimi için önemli olacağını söyledi.

Tatar, “Bankaların ve Merkez Bankası’nın dışında olan hacimleri bilemiyoruz. Bu nedenle sistematik planlamada sıkıntı yaşanıyor. Rakamlar küçümsenecek rakamlar değil. Milyar TL’ler söz konusu” dedi.

Yasa ile finans piyasalarında hacmin ne olduğunun, fiyatlandırmanın nasıl olduğunun mercek altına alınacağını kaydeden Başbakan, “KKTC’de ne kadar çek, kimin elinde, çeklerin kırdırılması ne kadar? Çek kırdırmada yüzde 30-40 faiz alan insanlar var. Devlet buraya müdahale etmeli, kimlerin bu işi yaptığını bilmeli. Merkez Bankası’nın süreçte yer alması, piyasaların şeffaflık şekilde denetlenmesi önemli” dedi.

 

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de tasarıyla ilgili söz aldı.

Özyiğit, hükümete, “Sizin 3 ay ertelediğiniz çekler kimin elinde?” diye sordu.
Cemal Özyiğit, Tüketici Kredileri Yasa Tasarısı’nın komitede görüşüldüğünü, kooperatiflerin bu düzenlemeyle ilgili endişesi olduğunu ifade etti, endişenin giderileceğine inanç belirtti.

Özyiğit, “Bu meclis artık birleşik faiz illetini gündemine almalı” şeklinde konuştu.

Özyiğit, tasarıyla ilgili ivediliğe destek vereceklerini belirtti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da Genel Kurulda söz aldı.

Arıklı, “Bunlar pansuman tedbirler. Asıl yara 1987’den beri bir faiz yasamızın olmaması. Bu yasayı geçirmeliyiz. Son iki yılda 500 iş yeri el değişti. Buralara tefeciler el koydu. Anlı şanlı birçok işletme tefecilere çek kırdırdığı için kapandı” dedi.

Arıklı, ivediliğe olumlu oy vereceklerini söyledi.

 

CTP milletvekili Fikri Toros da Genel Kurulda söz aldı.

Toros, “KKTC’de en çok gurur duyduğumuz sektörlerden biri de bankacılıktır. Bankalar, ülkemizin bankacılık sistemine azami güven veriyor” dedi.

Yasa tasarısının kontrol dışı finansman faaliyetlerini, tefeciliği önlemeye yönelik olduğunu belirten Toros, “Güvenirlik şart. Kayıt dışılığa karşı mücadelede önemli bir unsur. Bu, suç gelirlerinin aklanmasına da katkı koyacak bir yasa tasarısı” dedi.

Toros, tasarıya destek vereceklerini belirtti.
Tezkere, oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurulda daha sonra Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisinin komitede görüşülmesine ilişkin  tezkere de onaya sunuldu.

Öneri sahibi de olan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, genel kurula bilgi verdi.

Öneride, elektrik santralleri, atık yakma tesisleriyle ilgili düzenlemeler olduğunu belirterek “Ülkemizde ‘kirletirim, cezamı öderim’ anlayışı var.  Bu düzenlemeyle 6 asgari ücret kadar olan cezayı 100 katına çıkaracağız. Ciddi yaptırımlar olacak” şeklinde konuştu.

 

CTP milletvekili Doğuş Derya, öneriyi şimdi gördüklerini, komite üyesi olarak bunu bilselerdi daha iyi olacağını ancak yine de ivediliğe evet diyeceklerini söyledi.

Derya, “Düzenleme çevre kirliğini önlemekle ilgiliyse bu konuda eksiklikler” var diyerek, çevre kirliğinin sadece karbon salınımıyla ilgili olmadığını kaydetti.

Çevre Dairesi ile belediyeler arasında çevre konusunda iş birliği yapılamadığını belirten Derya, çöpünü denizlere döken gemilere, kaçak balık avlayanlara bile ceza kesilemediğini söyledi.

Temiz enerjiye geçişin de konuşulması gerektiğini ifade eden Derya, plastik ve cam atıklarıyla ilgili düzenlemeye gidilmesi gerektiğini belirtti.

Derya, kültür mirası, cinsiyet eşitliği ile ilgili küçük komitelerin de Meclis Başkanlığı aracılığı ile çalıştırılmasını istedi.

 

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de tezkere üzerine söz alarak,  “Çevreyi koruyamıyoruz. Bir şeyleri eksik bırakıyoruz. Sadece filtre ile ilgili değil her alanda caydırıcı cezalar önemli” dedi.

Lefke’de yeni bir maden endişesi olduğunu kaydeden Özyiğit, AKSA konusunda da konuştu.

Özyiğit, “Yatırımdan neden kaçıyorsunuz, toplumun geleceğini niye riske atıyorsunuz?” diye sordu.

Özyiğit’in bu sözüne Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy yerinden tepki verdi.

Özyiğit’in “siyasi manevra” eleştirisi üzerine Taçoy, “Dün eğitimciydiniz bugün AKSA’cı” diye yanıt verdi.

 

UBP milletvekili Menteş Gündüz de, öneri üzerine söz alarak bu düzenlemeden sonra Çevre Yasası’nın kapsamlı şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

Denizdeki atıklara da değinen Gündüz, çöplerin sadece denizi kirletmekle kalmadığını, gemilerdeki insanların hayatını da tehlikeye attığını belirtti.

Gündüz, deniz polisleri uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yangından, kirlilikten sonra değil, öncesinde önlem alınması gerektiğini ifade eden Gündüz, bu denetimler için yetenekli insanlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Lefke konusunda konuşan Menteş, “CMC KKTC için bir garabet ancak Lefke halkı endişe etmesin. Lefke’de yeni bir madenin hayata geçirilmesi söz konusu değil, bu garabetin ortadan kaldırılması gayreti söz konusudur” şeklinde konuştu.

 

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, da öneriyle ilgili konuşarak, “Çevreyle ilgili sorunumuz santrallerin etrafa saldığı zararlı gazlardan ibaret değil. Ses de çevre kirliliği…Trafik polisleri artık bu konuda tedbir almalı ” dedi.

Arıklı, sanayi bölgelerindeki kirliliğin KKTC’nin alnındaki kara bir leke olduğunu söyledi.

Erhan Arıklı, enerji konusunda da konuşarak, insanların yenilenebilir enerji kullanabilmesi için teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Erhan Arıklı, CMC atıklarının bir an önce kaldırılması gerektiğini de vurguladı.

 

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da Genel Kurulda söz aldı.

Ataoğlu, çevreyle ilgili nasıl bir yasal düzenlemeler yapılması gerektiğine değinerek, denizlerde mavi bayrak, limanlarda mavi kart uygulamasına geçilebileceğini ifade etti.
Sıfır atık projesine de rahatlıkla geçilebileceğini kaydeden Ataoğlu, “Uygun olan yerlerde bunu başlatabiliriz” dedi.

Ataoğlu, çevre dersinin müfredata konulduğunu anımsatarak, sadece 9’uncu sınıflara değil, bu dersin ilkokuldan üniversiteye kadar her bireye verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ceza yazma yetkisinin yerel yönetimlerde olduğunu belirterek, ancak bunun polisle paylaşılabileceğini kaydeden Ataoğlu,  “Yerel yönetimlerin yazdığı ceza 8 TL. Çevre Dairesi devreye girerse bu 8 bin TL olacak. Ceza paylaşımı olmalı” dedi.

Ataoğlu, Lefke konusunda da konuşarak, “Şirket bizim konuştuğumuz gömme usulüyle hareket etseydi bugün istediğimiz noktaya gelmiş olacaktık” dedi.

Fikri Ataoğlu, “Çevre önemli bir konu. Bu çalışma geniş olmalı” şeklinde konuştu.

 

(BRT/TAK)