“Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi” oluşturuldu – DT Kıbrıs Haber | Kıbrıs Haber
KKTC

“Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi” oluşturuldu

“Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi” oluşturuldu


Küresel salgın Kovid-19’un turizm sektöründe yarattığı yaraların sarılmasına katkıda bulunacak, öneriler sunacak ve “halk için, topluma dayalı turizm modeli oluşturmak hedefiyle somut çalışmalar yapacak “Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi” adlı sivil inisiyatif oluşturuldu.

Turizm alanında çalışan farklı kesimlerin temsilcilerinden ve akademisyenlerden oluşan inisiyatifin ortak sorumluluğunun, yeni bir bakış açısı ile ülkemizin tarih, kültür, doğa değerleri etrafında, özel ilgi turizmini ve yerel değerleri destekleyip, topluma dayalı bir turizm ürününü oluşturmak olduğu belirtildi.

İnisiyatifin 13 kişilik kurucu üyesi bulunduğu, ancak gönüllü olarak konu ile ilgili birikimi olan ve yer almak isteyen herkese kapının açık olduğu belirtildi.

İnisiyatifin kurucu üyeleri adına yapılan açıklamada, “İçinde bulunduğumuz süreç, ekip çalışması ile ivedilikle kolları sıvayıp harekete geçme ve ortak vizyon ile hareket etme zamanıdır. Yaşananlar, ülke olarak alternatif turizm modelini ortaya koymamızı gerekli kılmaktadır.

Geçmişte yapılan hatalardan ve 2020’den öğrenerek 2021’e, topluma dayalı alternatif turizm ürünü ile hazırlanmalıyız. Bu doğru hedefe ulaşmak için iyi bir strateji ile yolumuzu yürümemiz gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

MİSYON, VİZYON VE HEDEFLER

İnisiyatifin misyonunun, ülkemizin tarih, kültür, doğa, sanat ve özel ilgi turizm değerlerinin korunarak yaşatılması, tanıtılması, topluma dayalı turizm bilincinin artırılması ve toplumun farklı kesimlerinden yerel kişi ve işletmelerin turizminden alacağı payı artırmak olduğu kaydedildi.

İnisiyatifin vizyonu ise “Ülkemizin, tarih, kültür ve doğal miraslarını, sürdürülebilir koruma ilkeleri ile geleceğe taşıyıp, ülkemizi Topluma Dayalı Turizm modeli ve özel ilgi turizmi alanında ürünlerin ön planda olacağı, Akdeniz’in ve Dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmek.” Olarak özetlendi.

İnisiyatifin hedefleri arasındaysa, “südürülebilir turizmin gelişmesi için tüm paydaşlarla, sözde değil özde çalışmalar yapmak; etkili tanıtım ve iletişim hamleleri ile farklı mecralarda tanıtım stratejileri geliştirmek, turizm ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olan sektörlerin turizme entegre olması için çalışmak. ( Ör : Turizm ve Tarım ilişkisi ), Yerel üret yerel tüket felsefesi ile köylüyü, üretimi, üreticiyi ve aynı zamanda tüketiciyi destekleyip korumak; özellikle kırsalda turizm yapan küçük ve orta boy işletmeler, butik, tematik mekanlar gibi turizm işletmelerinin desteklenmesi” gibi ilkeler yer alıyor.

Turizmin siyasetten arındırılıp, özerk turizm örgütünün kurulması hedefiyle çalışmasının; turizmde gerekli sağlık kuralları konusunda, Dünya Turizm Örgütünün tavsiyelerinin ilke edinilmesinin; Yavaş Turizm (Cittaslow) felesefesini ve hareketini desteklemenin ve yerel yönetimlerle yakın iletişim halinde olmanın, turizm alanında potansiyeli olan köylerin ve şehirlerin markalaşmasına katkıda bulunmanın, özgün Kıbrıs değerlerinin korunmasının, turizmde yerel üretim ve yerel istihdam için çalışmalar yapmanın, Kıbrıs mutfağını teşvik etmenin diğer bazı hedefler olduğu kaydedildi.

Bu arada, bilimsel çalışmaları temel ilke edinen Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi (STİ) ilk etkinliklerine sosyal medya üzerinden düzenlediği tartışma programlarıyla başladı.Turizmin sektörlerle ilişki ve işbirliği konusunda görüş ve somut önerileri ortaya çıkarmak amacıyla Webinarlar düzenleniyor.

Şu ana kadar düzenlenen Üç Webibar’da “Sağlıklı Turizm”, “Su, Tarım ve Alternatif Turizm, “Doğa, Çevre, Hukuk ve Turizm” konuları tartışıldı.

KURUCU ÜYELER

Sürdürülebilir Turizm İnsiyatifi’nin kurucu üyeleri şu kişilerden oluştu:

Prof. Dr. Levent Altınay, Prof. Dr. Tülen Saner, Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot, Yrd. Doç.Dr. Naia Güden, Uzman Turizm Danışmanı Nazmi Buldanlıoğlu. Birgül Beyatlı, (mimar), Perihan Aziz, (Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emekli Gazeteci) Cem Tilki ( Turizm ve Şarap Eğitmeni), Erkan Yeşilpınar ( Otel İşletmecisi, Tarık Bozalan (Kuzey Kıbrıs Eko-Agrı Federasyonu Başkanı), Hasan Karlıtaş (Turizm Eğitmeni ve Turist Rehberi), Fethi Özboğaç (Otel İşletmecisi)