Özel sektör çalışanları için yasa gücünde kararname hazırlandı

featured
Özel sektör çalışanları için yasa gücünde kararname hazırlandı
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

 

Bakanlar Kurulu, özel sektörde faaliyet gösteren ve Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında kapanan birçok iş yerinin, İş Yasası kapsamında hizmet akdi imzalayan ve Sosyal Sigortalar Dairesi ile İhtiyat Sandığı Dairesi’ne kayıtlı olan çalışanların çalışma sürelerinin 4 ay boyunca geçerli olacak şekilde düzenlenmesi amacıyla Yasa Gücünde Kararname hazırladı.

Söz konusu Yasa Gücünde Kararname, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen Koronavirusü neticesinde meydana gelen genel ekonomik kriz nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan işverenlerin istihdam ettiği çalışanlarının istihdamını sürdürebilmesi ve çalışanların iş ilişkisinin devamını sağlamak için kısmi çalışmayı düzenlemeyi amaçlar.

Bu Yasa Gücünde Kararname, 14 Mart 2020 tarihinde Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesinde kayıtlı bulunan ve işyerlerinde Sosyal Sigortalar Dairesi’nce kısmi çalışma kapsamında fiilen çalıştığı tespit edilen mevcut tüm çalışanları kapsar. 14 Mart 2020 tarihinden sonra işe başlayan sigortalı çalışanlar bu kararname kapsamı dışındadır. Kararnameye göre, kısmi çalışma günde 4 saatten az 8 saatten fazla olamaz.

İşveren, işyerinde çalışan ve kısmi çalışmaya geçirmek istediği çalışanları için Sosyal Sigortalar Dairesi’nden alacağı “Beyan Forınu”nu doldurarak başvuru yapabilir.

İşveren Sosyal Sigortalar Dairesine vereceği “Beyan Formu”nun ekine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşları için hizmet akdi fotokopisi ve “Kısmi Çalışma Sözleşmesi”nin bir sureti, yabancı uyruklu çalışanlar için ise çalışma izni mühür dökümü fotokopisi ve “Kısmi Çalışma Sözleşmesi”nin bir suretinin eklemek zorundadır.

İşveren, işyerinde çalışan ve kısmi çalışmaya geçirmek istediği çalışanları ile arasında bu Kararnamenin ekinde bir örneği verilen “Kısmi Çalışma Sözleşmesi” imzalamak zorundadır. İşveren ve çalışan arasında imzalanan Kısmi Çalışma Sözleşmesi’nin süresi 4 ayı ve herhalükarda 30 Eylül 2020 tarihini geçemez.

İşverenler bu Kararname kapsamında olan ve Kısmi Çalışma Sözleşmesi imzalayan çalışanını bazı haller dışında kısmi çalışma süresinin bitiminden itibaren 6 ay süre ile işten durduramaz.

(BRT)

Özel sektör çalışanları için yasa gücünde kararname hazırlandı