Meclis çalışmalarını sürdürüyor – DT Kıbrıs Haber | Kıbrıs Haber
KKTC

Meclis çalışmalarını sürdürüyor

Meclis çalışmalarını sürdürüyor

Meclis Genel Kurulu’nda Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname görüşülmeye devam ediliyor.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu kürsüye çıkarak sorulara yanıt verdi.
Çavuşoğlu öğretmenlerin atanması, KHK’nın görevlerini yapabilmesi konusunda Meclis’te bir mutabakat olduğunu, bu çerçevede KHK’nın mevcut haliyle çalışmasına olanak sağlayacak yasanın Meclis’ten geçtiğini hatırlattı.
Bundan önceki dönemde de KHK ile görüşmelerini sürdüklerini dile getiren Çavuşoğlu pandemi döneminde de çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

12 Temmuz’a kadar yasal süre olmasına rağmen gece gündüz çalışarak 3 Temmuz’da nakil listelerini KHK’ya teslim ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, sınavın yapılmasının en çok kendilerinin işine yarayacağını dile getirdi.
KHK’nın soru bankası ve takvim sıkışıklığı nedeniyle sınavın yapılamayacağını kendilerine ilettiğini söylediğini dile getiren Çavuşoğlu, geçici öğretmenlerin sıralamaya göre atanmasının eğitimin niteliği açısından gerekli olduğunu hep söylediğini anımsattı.

Bir kurumun başka bir kuruma iş öğretmesinin doğru olmadığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, fırsat eşitliğinin önemine işaret ederek bu sene sınav yapılmış olsa bu gibi tartışmaların yaşanmayacağını dile getirdi.
Bu konu üzerinden siyaseten kâr etmesi gibi bir durum olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, sınava girdiği için işten atılan öğretmenlere şans vereceğini ifade etti.
Nazım Çavuşoğlu, daha önceki döneminde de benzeri uygulamalar yaptığını kaydetti.
Bunun dışında bir boşluk kalırsa da okullara yakın yerde yaşayanlara şans verileceğini dile getiren Çavuşoğlu, bunun geçici süreli bir görev olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, kamuoyu vicdanını da kendi vicdanlarını da rahatsız etmeyecek şekilde hareket edeceklerinden kimsenin şüphe etmemesini istedi.
CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın yerinden sorduğu süre üzerine Çavuşoğlu, “Ben görevimi yaparım, başka kurumların görevini yapıp yapmadığını sen de değerlendirebilirsin” dedi.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da yerinden söz alarak belirlenen kriterlerin net olarak paylaşılmasını istedi.

AMCAOĞLU
Ardından Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu söz aldı, Cypfruvex’in bir Yönetim Kurulu olduğuna işaret etti.
Yönetim Kurulu’nun sezonun kapanması ve şirketin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle belli sayıda sezonluk işçiyi işten çıkardığını kaydeden Amcaoğlu bu kişilerin tekrar işe alınmak üzere işten çıkarıldığını ve işsizlik parası da alacaklarını anlattı.
Amcaoğlu, Yönetim Kurulu’na bu konuyla ilgili hassasiyetlerini aktardığını da kaydetti.

TOROS
Ardından söz alan CTP Milletvekili Fikri Toros da pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılara işaret etti.
Bunun bütün dünya için geçerli olduğunu anlatan Toros, dünyada durağan hale gelen ekonominin canlanması için alınan önlemlere değindi.
Toros bu süreçte ülkede çok sayıda işyerinin kapatıldığını, elektrik ve kira için hükümetin hiçbir destek vermediğini ve paketlerde belirtilmesine rağmen sosyal güvenlik primlerinde kayda değer bir katkı yapılmadığını söyledi.
Devletin özel sektöre olan borçlarının ne kadarının ödendiğini soran Toros, özel sektörün ekonomik daralmaya tahammülü kalmadığını, tedbirlerin yeterince etkili olmadığını kaydetti.

Turizm sektörünün yaşadığı krize işaret eden Fikri Toros, devletin ihtiyaç duyan sektörlere yüzünü dönmediğini belirtti.
İnşaat sektörünün yaşadığı sıkıntılara değinen Toros, siyasi istikrarsızlığın ülkenin yatırım iklimini olumsuz etkilediğini ifade etti.
Toros, hükümeti bu sorunlara çözüm bulmaya çağırdı.
Özel sektör finansal sağlığını kaybederse kamu maliyesinin de sekteye uğrayacağını anlatan Toros, ekonomiye derhal el atılmasını istedi.
Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname hakkında da konuşan Toros, SÜTEK’in Kalkınma Bankası’ndan borç aldığını kaydetti.

Bu borcun görev zararı ilanı anlamına geldiğini söyleyen Toros, pandemi nedeniyle süt ve süt ürünü talebi ve ihracatında düşüş olduğunu ifade etti.
Toros, bu konuda tedbirler almak yerine Kalkınma Bankası fonlarını kullanmanın yanlış olduğunu dile getirdi ve bu konudaki kararnameye olumsuz oy verdiklerini anlattı.
CTP Milletvekili Toros, sağlık hizmetlerinde kapasite artırımına gidilmesi konusunda oyları olumlu olsa da birleştirilmiş haliyle olumsuz oy vereceklerini kaydetti.

ANGOLEMLİ
TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de konuşmasına ilgili bakanların Genel Kurul salonunda bulunmamasını eleştirerek başladı.
Vakaların artmasıyla halkta endişeler meydana geldiğini söyleyen Angolemli konuyla ilgili Sağlık Bakanı’nın bilgi vermesini istedi.
SÜTEK gibi bazı kurumların sanki de batırılmaya çalışıldığını dile getiren Angolemli, borçlanmaya gidilmeden de yapılabilecekler olduğunu kaydetti.
Piyasada çok sayıda ithal süt ve süt ürünü olduğuna işaret eden Hüseyin Angolemli, böyle olağanüstü bir dönemde en azından bunların önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.
Süt üreticilerinin alacaklarından yüzde 10’unun kesilmesini kabul ettiğini öte yandan alacakları ödenmezse üreticilerin eyleme gideceğini anlatan Angolemli, çok sayıda üreticinin sadece süt geliriyle geçindiğini ifade etti.
Üreticinin sadece hakkını istediğini anlatan Angolemli, bu yapılanlarla üreticiyle polisin karşı karşıya bırakıldığını belirtti.
Angolemli, Güzelyurt Belediyesi’nin Bakanlar Kurulu aracılığıyla borçlandığını ancak borçları ödeme süresinin başkanın görev süresini aştığını kaydetti.
SÜTEK’in borçlandırılmasının kurumun batmasına yol açabileceğini kaydeden Angolemli, süt üreticilerinin sorunlarına çözüm bulmak için başka çözümler bulunması gerektiğini anlattı.
TDP Milletvekili Angolemli, hayvan üreticileri ve çiftçilerin çoğunun sosyal sigortasız olduğunu söyleyerek tüm tarım ve hayvancıların ve özel sektör çalışanlarının sigortalanması için çalışma başlatılmasını istedi.