Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplandı – DT Kıbrıs Haber | Kıbrıs Haber
KKTC

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplandı

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplandı


Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün, UBP Milletvekili Komite Başkanı Hamza Ersan Saner başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, “Hal Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

“Hal Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi şöyle:

“Ülkemizdeki sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların ticaretinin kayıt altına alınması, kaliteli, standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içinde, Haller aracılığıyla yapılmasını;  malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını; üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasını; malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini; Hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak amacıyla; malların alımı, satımı ve devri ile Hallerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, işletmecinin sorumlulukları, Yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları,  Bakanlıklar ile belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını; satış işlemlerinin şekli, üreticiler ve tüccarların veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin mal satışlarında uyması gereken kuralları, uyuşmazlık halinde Hal Hakem Heyetinin görevlerini, genel olarak üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasına  ilişkin esasları düzenleyen “Hal Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.”

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy  da katıldı. Komite toplantısına ayrıca davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, AB Koordinasyon Merkezi, KKTC Seracılar Birliği, Patates Üreticileri Kooperatifi LTD ve Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yetkililer katılarak  konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.

UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner başkanlığı’nda toplanan komite toplantısında  CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Armağan Candan, UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Jale R. Rogers ve CTP Milletvekili Erkut Şahali  ve ayrıca  CTP Milletvekili Salahi Şahiner yer aldı.

 

(BRT/TAK)