3 Örgüt Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planının derhal hayata geçirilmesini talep etti – DT Kıbrıs Haber | Kıbrıs Haber
KKTC

3 Örgüt Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planının derhal hayata geçirilmesini talep etti

3 Örgüt Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planının derhal hayata geçirilmesini talep etti


Yeşil Barış Hareketi, ÇEKOVA ile Boğaztepe Kültür ve Çevre Koruma Derneği, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planının derhal hayata geçirilmesini talep etti.

Örgütlerin yayınladığı ortak basın açıklamasında, imar planının hayata geçmesini geciktirmenin; kısa ve uzun vadede, yönetsel ve ekonomik kayıpların yanında, geriye dönüşü olmayan çok ciddi birçok çevresel kayıplara da neden olacağı kaydedildi.

İmar planlarının hazırlanması konusundaki yasal prosedüre işaret edilen açıklamada, “Başbakanın yayınlanmış bir emirnameyi kendi başına geri çekme ve/veya yürürlükten kaldırma yetkisi yoktur” denildi.

Planı onaylayan makamın birleşik kurul olduğu, bu kurulun belediyeler ve kaymakamlardan oluştuğu kaydedilen açıklamada, ilgili imar planı için her zamanki yasal yolun takip edildiği ancak Başbakan Ersin Tatar’ın, ilgili bakanın yazısını Resmi Gazete’ ye göndermekten imtina ettiği savunuldu, “Hâlbuki Başbakanlığın, planı “makul bir süre” içinde Resmi Gazete’ de yayınlatma işlevini yapması beklenirdi” denildi.

Açıklamada yapılanın “siyaset kurumuna güveni ciddi boyutlarda sarstığı” öne sürüldü, “Ekonomik ve mali yatırımlar; gerek devlet, gerekse özel sektör yatırımları olsun; yaratılan bu boşlukta, vatandaşlar ve kamu kurumlarını zarara uğratmaktadırlar” görüşü savunuldu.

Açıklamada şöyle denildi:
“Planlama Makamının hazırladığı Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planının Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe konması kamu çıkarı için önceliklidir. Yasal gerekliliktir.

Başbakanlığın planı ile ilgili değişiklik istekleri halen varsa İmar Yasası’nda gösterilen yasal yol izlenmelidir.”

BRT/TAK